Конструкции & сцена

ДВД ПЛУС нуди алуминиумски и железни конструкции и форми , како и автоматизирани мотори од различен вид, големина и носивост. Конструкциите се модуларни и се прилагодуваат лесно во зависност од просторот и побарувањата. Опремата ги исполнува сите европски стандарди и сертифкати за безбедност.
Нашата компанија инвестираше во алуминиумска конструкција / покрив исполувајќи ги сите критериуми за безбедност со 
еден од водечките брендови за алуминиумски кровни системи EUROTRUSS.
Тимот на ДВД ПЛУС и нивното долгогодишно искуство работи со следниве високо квалитетни брендови: 
EUROTRUSS, LITEC, CHAINMASTER, LOADSTAR, GUIL.
Copyright 2020 DVDPLUS | All Rights Reserved